Dažnai užduodami klausimai

Kiekvienas, imantis kreditą, turi mokėti pasirinkti saugią kredito sumą. Pritaikius paprastą metodiką, galima pasverti ar jūsų kreditas SAUGIOS, VIDUTINĖS ar AUKŠTOS rizikos. Neteisingas kredito sumos pasirinkimas žmones padaro ne turtingesnius, bet gali atnešti į šeimą nerimą, dėl kiekvieną mėnesį mokamos įmokos. Prarandamas saugumas, galimybė sukaupti pinigų savo vaikų mokslams, savo oriai pensijai ir pilnavertis, finansiškai laisvas gyvenimas. Didžioji dalis pasirašytų kredito sutarčių yra AUKŠTOS rizikos, kadangi atsakingo skolinimosi taisyklės leidžia paskolos mokėjimui skirti 40 proc. nuo šeimos pajamų. Pvz.: šeima uždirba 2000 Eur, vyras 1000 Eur ir moteris 1000 Eur. Pagal atsakingo skolinimosi taisykles šeima kreditų mokėjimams gali skirti 800 Eur. Klausimas: jeigu nors vienas šeimos narys prarastų darbą ir pajamos būtų tik 1000 Eur/mėn., ar galės šeima vykdyti įsipareigojimus?

Už kiekviena paimtą 1 EURĄ, bankams reikia sumokėti nuo 0,5 iki 1 EURO palūkanų ir mokesčių (priklauso nuo pasirinkto mokėjimo metodo, laikotarpio ir banko maržos). Pvz.: už 100 000 Eur kreditą sumokėsite 93 000 Eur palūkanų. Jeigu kontroliuotumėte savo kreditą (kiekvienais metais derėtumėtės dėl mažesnės banko maržos, trumpintumėte (pvz. 5 metais) kredito laikotarpį, išnaudotumėte visas mokesčių lengvatas, galėtumėte sutaupyti 20-30 proc. bankui mokamų palūkanų. Jeigu sutaupytą sumą skirtumėte investavimui, galėtumėte sutaupyti mažiausia 50 proc. bankui mokamų palūkanų.

Šiuo metu visi bankai suteikia kreditus kintamomis palūkanomis, nes pagal Europos sąjungos direktyvą, kredito įstaigos gali fiksuoti palūkanas tik visam kredito laikotarpiui, tad š fiksuotas palūkanos yra taikomos lizingo ir vartojamosioms paskoloms, kurių sutarties laikotarpis yra apie 5 – 10 m. Kadangi būsto kredito laikotarpis paprastai būna ilgesnis – 20-30 metų, bankai tokios rizikos neprisiima ir būsto kredito sutartims taiko kintamas palūkanas su 3-6 ar 12 mėn. EURIBOR.

Viena iš svarbiausių kredito sutarties sąlygų – teisingas mokėjimo būdo pasirinkimas, nes nuo to priklauso kokią mėnesio įmoką mokėsite ir kiek palūkanų permokėsite bankui. Vienas metodas geras tuo, kad jį pasirinkus sutaupysite bankui mokamas palūkanas, kitas metodas leidžia mokėti mažesnę mėnesio įmoką. Teisingai pasirinkti metodą reikia INDIVIDUALIAI, įvertinus poreikius ir galimybes. Pvz.: už 100 000 Eur kreditą vietoje 93 000 Eur galima sumokėti 75 208 Eur, ar net 58 389 Eur, viskas priklauso nuo pasirinkimo.

Labai dažnas klausimas, į kurį nėra vieno, visiems teisingo atsakymo. Jeigu teko girdėti, jog vienas ar kitas bankas yra geriausias, žinokite, jog tai netiesa. Teisingas banko pasirinkimas priklauso nuo žmogaus poreikių, galimybių ir gebėjimo derėtis. Imantys kreditą žmonės dažnai nežino kokias kredito sutarties sąlygas jiems naudingiau pasirinkti ir priima tiesiogiai siūlomas banko vadybininkų sąlygas. Jeigu būtų GERIAUSIAS bankas tai kitų bankų nebūtų. Kai klientas žino ko nori, visada gali derėtis ir siekti, kad kredito sutartis būtų sudaryta ne tik banko, bet ir kliento naudai.

Pirma taisyklė, kuri leistų vesti derybas su kreditoriais: susirinkti pasiūlymus iš visų bankų ir kredito unijų. Kai turite bent 2-3 bankų/kredito įstaigų pasiūlymus, derybų sėkmė priklauso nuo jūsų teisingų derybinių veiksmų. Labai svarbu patiems turėti pakankamai žinių ir informacijos prieš einant į bankus ir pildant paraiškas.
Tam, kad teisingai pasiruoštumėte deryboms reikalingi šie veiksmai:

  1. Prieš einant į bankus turėti savo poziciją dėl norimų sąlygų, gerai išmanyti kredito terminus ir teisingai užpildyti kredito prašymą.
  2. Turint bent 2-3 teigiamus atsakymus iš komisijos, kad jums yra suteikiamas kreditas, galite pradėti derybas dėl geresnių kredito sutarties sąlygų. Pagal LR įstatymus teigiamas sprendimas galioja 30 d. Per šį terminą jūs turite teisę susipažinti su sutartimi ir joje siūlomomis kredito sąlygomis.

Pagal atsakingo skolinimosi taisykles, skolintis galima iki 40 proc. nuo gaunamų pajamų, bet ar tai teisingas sprendimas šeimai? (pvz. 1 punkte).
Kadangi paskolas ima daugiausiai jauni žmonės, jaunos šeimos, dažnai neįvertina būsimų įsipareigojimų, kaip vaiko gimimas (ko pasekoje šeimos pajamos sumažėja, o išlaidų padaugėja), liga ar darbo netekimas. Tam, kad paskola (būstas) netaptų našta, rekomenduojame skirti ne daugiau kaip 20 proc. savo pajamų, nepriklausomai nuo to ar būstas nuomojamas ar imamas kreditas. Labai svarbu nepamirši ir įvertinti, jog taip pat svarbu sukaupti (būsimų) vaikų mokslams (tam rekomenduojame atidėti bent 10 proc. pajamų) ir jūsų pačių oriai senatvei (tai pat bent 10 proc. pajamų per mėnesį).

Dažnai žmonės, turintys banko paskolas jų nemoka valdyti, t.y. galvoja, kad pasirašius kredito sutartį jos negalima keisti visą kredito sutarties laikotarpį. Jeigu jums nepavyko išsiderėti geriausių jums kredito sutarties sąlygų sutarties pasirašymo dieną, galima kreiptis į savo banką kas metus ir iš naujo derėtis dėl mažesnės banko maržos, kredito laikotarpio, mokėjimo metodo ir kitų sąlygų. Jeigu jūsų bankas nenori derėtis, kreipkitės į kitus bankus,nes 0,5 proc. mažesnė banko marža gali jums sutaupyti 10 000 -15 000 Eur. Sutrumpintas laikotarpis ar mokėjimo metodas – dar papildomai 15 000 Eur. Svarbu paminėti, jog dažnu atveju, atsiradus papildomiems pinigams, neteisingai grąžinami daliniai įnašai. Yra keli būdai, kaip galima mokėti dalinius mokėjimus (pvz. mažinant mėn. įmoką, laikotarpį, mokėjimo metodą ar investuojant. Pasirinkus teisingą būdą Jums galima 2-3 kartus daugiau sutaupyti bankui mokamas palūkanas nei siūlo bankai).

Labai dažnai žmonės, pasirašę kredito sutartį su nustatyta banko marža, galvoja, kad visą kreditu sutarties galiojimą banko marža yra nekaičiama. Kiekvieną mėnesį mes sekame bankuose siūlomas banko maržas ir kai ji nukrenta (pvz: 0,2 – 0,5 proc.) informuojame savo narius ir raginam kreiptis į banką, kad sumažintų banko maržą iki tokios ribos, kokią tą dieną suteikia naujiems savo klientams. Jeigu jūsų kredito likutis 100 000 Eur galima sutaupyti nuo 3852 – 10 846 Eur. Jeigu jūsų bankas nenori mažinti banko maržas, galima kreiptis į kitus bankus. Sutaupyta suma gali būti skirta jūsų vaikų mokslams ar gero šeimos automobilįo įsigijimui.

Kaip jau minėta, svarbu žinoti, jog tai, kad pasirašius kredito sutartį nieko keisti negalima yra netiesa. Kas 3 – 5 metus rekomenduojame peržiūrėti savo kredito sutarties sąlygas, įvertinti savo gyvenimo situaciją, šeimos sudėtį, pajamas ir kreiptis į savo ar kitus bankus sąlygų peržiūrėjimui. Tam, kad tikrai pavyktų sutaupyti bankui mokamas palūkanas ar dvigubai greičiau grąžinti savo kreditus, siūlome susidėlioti ilgalaikį SANTAUPŲ IR PASKOLOS VALDYMO PLANĄ, kuriame susidėliosite realius variantus kada ir ką turite padaryti (teisingai parinkti mokėjimo metodą, laikotarpį, nusistatyti ir derėtis dėl jums priimtinos banko maržos, kompensuoti bankui mokamas palūkanas per savo investicijų palūkanas, stebėti mokesčius ir kiekvienais metais maksimaliai susigrąžinti permokėtus mokesčius ir t.t…), kad pasiekti savo išsikeltus finansinius tikslus. Bankas tokį planą „kredito sutartį„ su jumis sudaro visam kredito laikotarpiui, kuriame suplanuotas pelnas gautas iš jums paskolintų pinigų (kuris gali siekti 70-100 proc. kredito sumos).