Su kredito paraiška pateikite šiuos savo ir sutuoktinio dokumentus:

1.  Pasus arba asmens tapatybės korteles.
2. Pajamas liudijančius dokumentus (šių dokumentų bankui pateikti nereikia, jei Jūsų duomenys apie pajamas, gauti iš SODROS duomenų bazės, atitiks šiuo metu Jūsų gaunamas pajamas).

Pajamas liudijantys dokumentai:

1. Darbdavių pažymos apie paskutinių 12 mėnesių darbo užmokestį (firminiuose darbdavių blankuose, pasirašytuose įmonės vadovo bei vyriausiojo finansininko ir patvirtintos antspaudu).
2. Individualios įmonės savininkams – pajamų deklaracijos, patvirtintos Valstybės mokesčių inspekcijos.
3. Jei pajamų gaunate pagal autorines sutartis – autorinės sutartys.
4. Kiti dokumentai ar pažymos, liudijančios Jūsų gautas oficialias pajamas.

Bankas, gavęs visus nurodytus dokumentus ir aptaręs su Jumis kredito sutarties sąlygas, priims sprendimą dėl kredito suteikimo. Apie šį sprendimą Jus informuos Jūsų asmeninis kredito vadybininkas.

Bankui įkeičiamą būstą turi įvertinti nepriklausomi turto vertintojai. Turto vertinimo ataskaitą turto vertintojai paprastai parengia per 1–5 dienas. Tam tikrais atvejais būsto įvertinimas nėra reikalaujamas. Tokios išimtys priklauso nuo būsto kredito dydžio, perkamo būsto amžiaus, įsigijimo kainos ir kitų sąlygų, kurias išsamiau Jums paaiškins Jūsų asmeninis kredito vadybininkas.

Kredito sutartis sudaroma tada, kai jau esate išsirinkę būstą, jau įvertintas įkeičiamas turtas ir atidaryta sąskaita banke (jei jos neturėjote).

Mokesčių lengvata.

Jums gali būti pritaikyta gyventojų pajamų mokesčio lengvata, jei turite būsto paskolą: pagal 2002 07 02 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 3 punktą Jūs galite pasinaudoti teise iš savo mokestinio laikotarpio pajamų atimti sumokėtas palūkanas už paimtą paskolą gyvenamajam būstui statyti arba jam įsigyti.

Būsto pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymui reikalingi dokumentai:

1. Pasai arba asmens tapatybės kortelės.
2. Kredito sutartis (arba banko garantinis raštas, jei kredito sutarties dar nesudarėte).

Atmintinė:

Patikrinkite, ar pasirašomoje pirkimo – pardavimo sutartyje nurodyta, kad būsto pardavėjas leidžia įkeisti būstą bankui.

Prieš sudarant pirkimo – pardavimo sutartį susitarkite su pardavėju, kokiomis dalimis mokėsite notaro mokestį.

Iš anksto informuokite pardavėją, kad pinigus, už būsto pardavimą, jis gaus iš banko, kai būstas bus įkeistas bankui.

Sutartyje būtina nurodyti gaunančio pinigus asmens sąskaitos rekvizitus (banko pavadinimą, kodą, sąskaitos numerį).

Mokesčiai notarams mokami grynaisiais pinigais, sudarant pirkimo – pardavimo sutartį.

VĮ Registrų centro padalinyje užregistruokite perkamo būsto nuosavybę. Nuosavybės teisę liudijantis pažymėjimas išduodamas per 1–10 darbo dienų po to, kai pateikiate reikiamus registracijos dokumentus.
Jei nuspręstumėte nuosavybės įregistravimą patikėti bankui, Jums reikėtų parašyti įgaliojimą asmeniniam kredito vadybininkui atlikti šiuos veiksmus už Jus.
VĮ Registrų centro teritorinių padalinių adresus galite rasti interneto svetainėje www.registrucentras.lt.

Registruojant būsto nuosavybę, reikalingi šie dokumentai:

1. Prašymas įregistruoti nuosavybės teisę.
2. Notaro patvirtinta pirkimo – pardavimo sutartis.
3. Žemės sklypo planas, jei registruosite nuosavybės teisę į žemės sklypą.
4. Pasas arba asmens tapatybės kortelė.

VĮ Registrų centre mokamas mokestis.

Mokestis už nuosavybės teisių įregistravimą priklauso nuo turto vidutinės rinkos vertės ir nuo Jūsų pasirinkto turto įregistravimo laiko.

Apylinkės teismo, kurio teritorijoje yra įkeičiamas būstas, leidimo įkeisti būstą reikia tada, kai įkeičiamame būste gyvena šeima, turinti nepilnamečių vaikų ir kai būstas laikomas šeimos turtu. Teismo leidimas įkeitimo sandoriui yra išduodamas nemokamai.
Jei turite kito turto, registruoto Registrų centre kaip šeimos turtas, teismo leidimas dėl įkeitimo nereikalingas.
Kreipkitės į apylinkės teismą pagal savo gyvenamąją vietą. Teismo nutartis yra priimama per 5 kalendorines darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo datos.
Skubos tvarka teismo nutartis gali būti priimta per 1–3 dienas.
Dėl skubaus sprendimo priėmimo teiraukitės teisėjo.
Teismo leidimas turi būti pateiktas notarui, tvirtinančiam įkeitimo sandorį. Įkeičiant žemės sklypą, teismo leidimo nereikia.

Kreipiantis į teismą dėl leidimo įkeisti būstą, Jūs turėsite pateikti šiuos dokumentus:

1. Savo ir Jūsų sutuoktinio (jei turite) asmens dokumentus.
2. Nepilnamečio vaiko (vaikų) gimimo liudijimą.
3. Santuokos (ištuokos) liudijimą.
4. Paskolos sutarties su banku specialiąją dalį.
5. Būsto pirkimo ir pardavimo sutartį ir (arba) kitus būsto įsigijimą patvirtinančius dokumentus.
6. Pažymą apie pajamas.
7. Valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimą apie nuosavybės teisės įregistravimą.
8. Pažymą apie šeimos sudėtį.
9. Laisvos formos prašymą apylinkės teismui.

Rekomenduojame:

Prieš vykstant į apylinkės teismą paskambinkite ir pasiteiraukite, ar nereikės pateikti papildomų dokumentų, nes tam tikrais atvejais teisėjas gali to pareikalauti.

Bankui įkeičiamą būstą turite apdrausti banko naudai visam kredito laikotarpiui nuo šios rizikos: gaisro, sprogimo, žaibo, vandens poveikio, trečiųjų asmenų neteisėtos veiklos, stichinių nelaimių.
Jūsų asmeninis kredito vadybininkas rekomenduos Jums draudimo brokerio įmonę, kuri palankiomis sąlygomis apdraus Jūsų būstą Jums priimtinoje draudimo bendrovėje.

Jei turto draudimą nuspręsite organizuoti patys, turto draudimo įmonei pateikite šiuos dokumentus:

1. Pasą arba asmens tapatybės kortelę.
2. Nekilnojamojo turto įvertinimo ataskaitą ar nekilnojamojo turto inventorizacijos bylą.
3. Būsto nuosavybės pažymėjimą.

Tvirtinant hipotekos lakštą pas notarą, būtina dalyvauti Jums ir Jūsų sutuoktiniui (jei esate susituokę) ar asmeniui, su kuriuo kartu perkate būstą.Įkeitimo sandorį – hipotekos lakšto tvirtinimą organizuojančiam Jūsų asmeniniam kredito vadybininkui pateikite šiuos dokumentus:

 1. Įkeičiamo būsto pirkimo – pardavimo sutartį ar kitą dokumentą, liudijantį teisinį turto įsigijimą.
 2. Turto nuosavybės įregistravimo pažymėjimą iš VĮ Registrų centro.
 3. Apylinkės teismo leidimą įkeisti būstą (jei turite nepilnamečių vaikų ir įkeičiate būstą, kuriame gyvenate su šeima).
 4. Įkeičiamo būsto draudimo liudijimą.
 5. Būsto kredito draudimo liudijimą, jei kreditas draudžiamas UAB „Būsto paskolų draudimas“.

Pas notarą tvirtinant hipotekos lakštus, be išvardytų dokumentų originalų, turėsite pateikti šiuos dokumentus:

 1. Savo ir sutuoktinio pasus arba asmens tapatybės korteles.
 2. Santuokos liudijimą, jei esate susituokę.
 3. Kredito sutartį.
 4. Mokėjimo kopiją hipotekos įstaigai už lakšto įregistravimą

Pas notarą tvirtinant hipotekos lakštus, be išvardytų dokumentų originalų, turėsite pateikti šiuos dokumentus:

 1. Savo ir sutuoktinio pasus arba asmens tapatybės korteles.
 2. Santuokos liudijimą, jei esate susituokę.
 3. Kredito sutartį.
 4. Mokėjimo kopiją hipotekos įstaigai už lakšto įregistravimą

Jei įkeičiate žemės sklypą ar jo nuomos teisę, papildomai pateikite: Žemės sklypo nuosavybės pažymėjimą ar žemės nuomos sutartį.

(LR Teisingumo ministerijai, sąskaitos numeris LT937044060000269442).

Kreditas išmokamas hipotekos lakštą įregistravus Hipotekos skyriuje ir sumokėjus kredito sutarties mokestį.
Kai visi minėti veiksmai bus atlikti, bankas kredito sutartyje nurodytą sumą perves į pirkimo – pardavimo sutartyje nurodytą pardavėjo sąskaitą.

Kai būsto pardavėjas gaus banko pervestus pinigus už parduotą būstą, ne vėliau kaip per 2–3 darbo dienas kartu su juo kreipkitės į tą patį notaro biurą, kuriame buvo patvirtinta būsto pirkimo – pardavimo sutartis. Notaras išduos liudijimą, kad Jūs įvykdėte visus savo įsiparei­gojimus būsto pardavėjui pagal būsto pirkimo – pardavimo sutartį.

Notaro išduotą pirkimo – pardavimo sutarties įsipareigojimų įvykdymo liudijimą pristatykite VĮ Registrų centrui arba pateikite asmeniniam kredito vadybininkui, kuris pristatys šį liudijimą VĮ Registrų centrui.